Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Образование и наука :: ОУ "Живко Чинго"
ОУ "Братство Единство" - Охрид
ОУ "Живко Чинго"
Тел/факс: 046/288-347
Е-mail: zivko_cingo@hotmail.com

Мисија: преку еднакво и квалитетно образование за сите да се формираат зрели и образовани млади личности, кои успешно ќе се вклучат во тековите на современото општество и ќе учествуваат во неговото креирање.

Мото: "Само воспитана и образована личност е двигател на современо општество."

Слогани: " Моето училиште - мој втор дом."
                  "Учи за да можеш квалитетно да живееш."
                  "Моето однесување е слика за мене."
                  "Учете зашто иднината чека на вас."

Основното училиште "Живко Чинго" се наоѓа во центарот на Велгошти. Тоа постои од далечната 1876 година, но под други имиња и со различна местоположба од денешната.
Сегашната местоположба на училишната зграда е на јужната страна од центарот на населбата, на местото од старата училишна зграда. Новата училишна зграда отпочнала да се гради во 1982 година, со средства делумно обезбедени од Општинската самоуправна интересна заедница за воспитување и образование - Охрид, а делумно со самопридонес од месното население на Велгошти. Училишната зграда е ставена во функција од наредната учебна 1983/84 година.

Бројот на ученици во првата 1981 год. бил 329, а во учебната 2004/05 год. имаше 256 ученици. Најголем број на ученици беше забележан во учебната 1994/95 година, вкупно 359. Од 2000 година па наваму, се намалува бројот на ученици, а тоа се должи на иселување на цели семејства во странство, пад на животниот стандард, невработеност на младите генерации, локацијата на новата училишна зграда и други причини.

Од архивските податоци со кои во моментот се располага, училиштето постои од далечната 1876 година. Наредната, 2006 година, навршува 130 години од неговото постоење. Од вкупниот број на ученици кои завршиле основно училиште во Велгошти, 184 завршиле високо образование (од кои 17 се доктори на науки), а 43 лица се со завршена виша стручна подготовка.

Денес во ОУ "Живко Чинго" учат вкупно 287 ученици, распределени во 14 чисти паралелки и една подготвителна група. Наставата ја изведуваат 6 одделенски, 18 предметни наставници и 1 воспитувач за подготвителна настава, кои се стручно оспособени за обавување педагошка дејност. Поголемиот дел на ученици според националниот состав се Македонци, а помал број од нив се Египќани и Срби.

Училиштето денес располага со 8 училници, 1 занимална за деца од забавишната група, 1 кабинет по информатика, кујна со трпезарија, канцеларии за: наставници, за директор, за секретар, за педагошко-психолошката служба, две помали простории за архива и библиотека, 1 работилница, просторија за помошниот персонал, санитарни јазли на трите нивоа и котларница.

Во склоп на училишниот двор постои уреден спортски терен за фудбал, ракомет и одбојка.

Наставата во ОУ "Живко Чинго" се изведува во две смени: претпладневна, која започнува во 7:30 часот и попладневна, која започнува во 12:30 часот за предметна настава и во 13:00 часот за одделенска настава.

Училиштето е учесник во многу проектни активности организирани од Бирото за развој на образование, како и помали интерни проекти организирани на ниво на училиште во соработка со Советот на родители, Месната заедница и Советот на општина Охрид.

Училиштето нуди воспитно-образовни услуги за учениците од населеното место Велгошти, индивидуално напредување на секој ученик според своите можности, користење на што повеќе средства во наставата.

;

ОМУ "Методи Патче"
ОУ "Братство-eдинство"
ОУ "Ванчо Николески"
ОУ "Григор Прличев"
ОУ "Живко Чинго"
ОУ "Кочо Рацин"
ОУ "Св.Климент Охридски"
ОУ "Св.Наум Охридски"
ОУ "Христо Узунов"

Настани

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Мар 31 Годишнина од смртта на Борис Чипан

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©