Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Статистички податоци
Статистички податоци
Статистички податоци
Почитувани,
Секојдневно имате потреба од нови сознанија и соочени сте со постојано или повремено користење информации кои треба да ги збогатат Вашите сознанија, но и да го олеснат процесот на одлучување. Ако сте барале информации на други места и не сте успеале да ги најдете, сега се наоѓате на вистинското место.
За сите информации кои Ви се потребни и не можете да ги најдете на друго место, слободно обратете се до Регионалното одделение за статистика - Охрид, каде што Ви стоиме на располагање. Нашата мисија е да обезбедиме објективни статистички информации и анализи на корисниците кои се потребни за поддршка на демократските процеси во земјата, подобрување на процесот на одлучување и истражувачката работа.
Со овие услуги, за подготовка на податоци според потребите на корисниците, Државниот Завод за статистика, а со тоа и Регионалното одделение за статистика - Охрид, обезбедува:
  • најбрза подготовка на информациите од тим на експерти;
  • ажурни и релевантни статистички податоци и информации;
  • консултација и стручна помош на секој корисник за подобро користење на податоците;
  • доставување податоци на македонски и на англиски јазик и на различни медиуми: хартија, е-mail, факс, CD-ROM и дискета.

Нашите податоци говорат дека според резултатите од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија - 2002г., бројот на вкупното население во општина Охрид изнесува 55.749 жители, од кои според националната припадност 85% се изјасниле како Mакедонци, а останатиот дел го сочинуваат Aлбанци, Tурци, Срби, Власи, Роми и други, кои живеат во 16.012 домаќинства и поседуваат 28.437 станови.
Охрид располага со 180 угостителски објекти и 60 капацитети за сместување.
Од источната страна на градот се издигнува Националниот Парк - Галичица, со својот највисок врв Кота од 2.582м.

Бисерот на Охрид - Охридското Езеро е со површина од 358км2, од кои 118,9км2 припаѓаат на Албанија, со надморска висина од 695м и со најголема длабочина од 286м. За детални и голем број статистички информации за општина Охрид и пошироко, имате голем број статистички публикации и соопштенија кои Ви се на располагање во Регионалното одделение за статистика, а може да ги користите и контакт телефоните:046/231-240; 046/231-280.

Доколку вашите потреби се од пошироки размери и Ви требаат податоци за поширокиот регион и Република Македонија, на располагање Ви е и нашата Веб-страница:
www.stat.gov.mk

Основни статистички податоци

Извори на податоци:

  • Државен завод за статистика, книга XIII, Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2002
  • Државeн завод за статистика на РМ
  • Хидробиолошки завод - Охрид
Број на жители:
Според пописот од 2002:
националност

вкупно население

55749 жители

Македонци
Албанци
Турци
Власи
Роми
Срби
други

47344 (85%),
2962 (5,3%)
2268 (4%)
323 (0.5 %)
69 (0,1%)
366 (0,6%)
2388 (4,2%)
старосна структура

вкупно население

55749 жители

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато

2825
3428
3947
4394
4501
4067
3917
3906
4433
4313
4073
2870
2647
2480
1836
1280
608
212
12

мажи жени

вкупно население

27598жители

вкупно население

28151жители

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато

1454
 1759
 2028
 2182
 2225
 2021
 1942
 1959
 2249
 2217
 1991
 1410
 1278
 1161
 786
 588
 251
 93
 4

0-4
 5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
 80-84
85+
непознато 

1371
 1669
 1919
 2212
 2276
 2046
 1975
 1947
 2184
 2096
 2082
 1460
 1369
 1319
 1050
 692
 357
 119
 8


Површина:

копнен дел
 жители
Број на населени места :

 
 

203км2
256 на км2
14 населби (не се вклучени 5 приградски населби)
5 села со помалку од 300 жители
6 села со средна големина
4 населби со повеќе од 800 жители

Местоположба:
југозападен дел на Република Северна Македонија, лоциран на североисточниот брег на Охридското Езеро, чија 1/3 припаѓа на Р.Албанија;

надморска височина
латитуда
лонгитуда

695м - 800м
41º 07'
20º 48'

Охридско Езеро:

старост
макс.длабочина
средна длабочина
површина на езерото
надморска висина
должина
ширина
проѕирност на водата
летна макс. тем. на водата

4 - 10 мил. години
286м
151м
358км2
695м
31км
15км
22м
24 - 25°С

Клима:
МИКРО КЛИМА:
МОДИФИЦИРАНА СРЕДОЗЕМНОМОРСКА - УМЕРЕНО КОНТИНЕНТАЛНА
(поради високите планини - 2000м и надморската височина 695м има и планинска клима )
110 км од Јадранско Море

просечна годишна температура
просечна зимска температура
просечна летна температура
инсолација

11°С
2.7°С
19.6°С
2300ч. годишно
Грб и знаме
Пријателски и збратимени градови
Општински празник
Статистички податоци
Историја за Охрид
Настани

Настани

Мар 20 Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©