Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Настани
Туризам
Настани

П Р О Г Р А М А
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2016 год.

Со  Програмата  за  одбележување  празници и манифестации во  2016 година на  подрачјето на општина Охрид   ќе се  одбележат  следните   празници и манифестации :

I. Празници на  централно и локално ниво

ЈАНУАРИ

13.01.2016 година
- Прослава на Стара Нова  година-Василица
Носител:  Месни заедници во  соработка со  Комисијата

19.01.2016 година
- Богојавлјение-Водици
Носител: МПЦ организатор  Богојавление  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.01.2016 година
Свети Сава  празник  на српската заедница
Носител: Српската заедница   во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

МАРТ

07.03.2016 година
-Ден на   албанската просвета
Носител:  ОУ „Братство Единство“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.03.2016 година
-Меѓународен ден на жената
Носител:  Повеќе  институции и  здруженија

22.03.2016 година
- Светски ден за заштита на водите
Носител: ЈП Проаква, ЕКО друштва.

АПРИЛ

07.04.2016 година
- Светски ден на здравјето
Носител: Локалната  самоуправа, здравствени и образовни институции, „Црвен крст“ и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.04.2016 година
-Меѓународен ден  на Ромите
Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

01.05.2016 година
-Меѓународен  ден на трудот
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

07.05.2016 година
- Ден на Службата за безбедност
Носител:  СВР – Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

09.05.2016 година
-Ден на ЕУ
Носител: Сектор за туризам и локален економски развој, образовни институции во соработка со   Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2016 година
- Ден на пожарникарите
Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.05.2016 година
- Национален ден на Власите
Носител: Влашка етничка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.05.2016 година
-Ден на сесловенските просветители
Носител:  образовни институции, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.05.2016 година
-Светски ден на  борба против пушењето
Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

05.06.2016 година
-Ден на екологијата
Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец

21.06.2016 година
- Ден на Охридското езеро
Носител:  Општина Охрид, Општина Поградец, Општина  Струга,Невладини  организации  од  трите градови, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУЛИ

03.07.2016 година
- Свети  Наум Охридски Чудотворец
Носител: Комисијата  за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

02.08.2016 година
-Илинден- Ден на Републиката
Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.08.2016 година
- Свети Климент Охридски - летен
Носител: институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2016 година
-Ден на  граничарите
Носител:  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.08.2016 година
- Ден на  АРМ
Носител:  АРМ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

08.09.2016 година
-Ден на независноста на Република Македонија
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.09.2016 година
-Меѓународен ден на мирот
Носител: Сојуз  на  борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.09.2016 година
-Меѓународен ден без  автомобили
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

28.09.2016 година
-Меѓународен ден на Бошњаците
Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

07.10.2016 година
-Европски ден на туризмот
Носител: Туристички здруженија во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.10.2016 година
-Ден  на  народно  ослободителното востание  на Македонија 
Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.10.2016 година
-Ден  на македонската револуционерна борба
Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

НОЕМВРИ

07.11.2016 година
- Ден на  ослободувањето  на Охрид
Носител: Сојуз на борци, ЈП Охридски  комуналец, Детска градинка Јасна Ристеска, МЗ Рамне, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.11.2016 година
-Ден на  албанската азбука
Носител: албанска заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

29.11.2016 година
-Меѓународен  ден на децата
Носител: Детски градинки и образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

03.12.2016 година
-Светски  ден на лицата со хендикеп
Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.12.2016 година
Јубилеј : 1100 години од смртта на Свети Климент Охридски, Патрон на  градот
Носител: ОСУ и ОУ Свети Климент Охридски,НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.12.2016 година
-Меѓународен  ден на човековите права
Носител: Комисијата

11.12.2016 година
-Меѓународен  ден  на планините
Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.12.2016 година
-Ден на  настава на турски јазик
Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.12.2016 година
-Дочек на Нова Година
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

 

II. Годишнини и манифестации

ЈАНУАРИ

05.01.2016 година
- Патронен празник на ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски
Носител: ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

14.01.2016 година
- Маскембал  с.Куратица
Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата

21.01.2016 година
- Годишнина од смртта на Коста Абраш
Носител:  Завод и музеј, Печатница Коста  Абраш  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ФЕВРУАРИ

06.02.2016 година
- Прличеви Беседи
Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев соорганизатор со Локалната самоуправа, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.02.2016 година
-Годишнина од смртта на Марко Бошњаков
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

МАРТ

18.03.2016 година
-Годишнина  од смртта на Кузман Шапкарев
Носител:    Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.03.2016 година
-Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“
Носител: ОУ „Живко Чинго“  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АПРИЛ

07.04.2016 година
- Годишнина од смртта на Методи Патче
- Патронен празник на ОМУ Методи Патче
Носител: ОМУ Методи Патче во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.04.2016 година
- Годишнина од  загинувањето на Христо Узунов
-  Патронен празаник на ОУ Христо Узунов
Носител: ОУ Христо Узунов во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

09.05.2016 година
- Годишнина  од победата над фашизмот
Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.05.2016 година
- Патронен празник  на ОУ „Ванчо  Николески“
Носител:  ОУ „Ванчо  Николески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

29.06.-04.07.2016 година
- Меѓународен филмски  фестивал
Носител: Министерство за култура на РМ , ЕЛС Охрид , НУ Центар за култура и Амбасадата на Република Франција во РМ

ЈУЛИ

06.-11.07.2016 година
- Балкански  фестивал
Носител:  Министерство за култура во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

06.07.2016 година
- Годишнина од формирањето на првата востаничка чета во с. Велгошти
Носител:  Месна заедница Велгошти и  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.07-02.08.2016 година
- Едриличарска регата
Носител:  Едриличарска регата во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

13.08.2016 година
-   Годишнина од смртта  на Живко Чинго
-    Вечер на Живко Чинго
Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотека” Григор Прличев”, ОУ “Живко Чинго”, Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

17.08.2016 година
 - Поетска  ноќ во  Велестово
Носител: Здружение “Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23-27.08.2016 година
- Меѓународен хорски фестивал
Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.08.2016 година
- Охрид  фест
Носител: Охридски трубадурии- Охрид фест,Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

12.09.2016 година
- Годишнина од Охридското востание
Носител: Комисијата  за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

06.10.2016 година
-  Годишнина  од смртта на  Цар Самоил
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.10.2016 година
- Патронен  празник на  ОУТУ „Ванчо Питошески“
Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

21.12.2016 година
-Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“
Носител:  ОУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.


Настани

Сеп 28 Меѓународен ден на Бошњаците

Окт 6 Годишнина од смртта на Цар Самоил

Окт 7 Европски ден на туризмот

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©