Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Настани
Туризам
Настани

П Р О Г Р А М А
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2016 год.

Со  Програмата  за  одбележување  празници и манифестации во  2016 година на  подрачјето на општина Охрид   ќе се  одбележат  следните   празници и манифестации :

I. Празници на  централно и локално ниво

ЈАНУАРИ

13.01.2016 година
- Прослава на Стара Нова  година-Василица
Носител:  Месни заедници во  соработка со  Комисијата

19.01.2016 година
- Богојавлјение-Водици
Носител: МПЦ организатор  Богојавление  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.01.2016 година
Свети Сава  празник  на српската заедница
Носител: Српската заедница   во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

МАРТ

07.03.2016 година
-Ден на   албанската просвета
Носител:  ОУ „Братство Единство“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.03.2016 година
-Меѓународен ден на жената
Носител:  Повеќе  институции и  здруженија

22.03.2016 година
- Светски ден за заштита на водите
Носител: ЈП Проаква, ЕКО друштва.

АПРИЛ

07.04.2016 година
- Светски ден на здравјето
Носител: Локалната  самоуправа, здравствени и образовни институции, „Црвен крст“ и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.04.2016 година
-Меѓународен ден  на Ромите
Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

01.05.2016 година
-Меѓународен  ден на трудот
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

07.05.2016 година
- Ден на Службата за безбедност
Носител:  СВР – Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

09.05.2016 година
-Ден на ЕУ
Носител: Сектор за туризам и локален економски развој, образовни институции во соработка со   Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2016 година
- Ден на пожарникарите
Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.05.2016 година
- Национален ден на Власите
Носител: Влашка етничка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.05.2016 година
-Ден на сесловенските просветители
Носител:  образовни институции, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.05.2016 година
-Светски ден на  борба против пушењето
Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

05.06.2016 година
-Ден на екологијата
Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец

21.06.2016 година
- Ден на Охридското езеро
Носител:  Општина Охрид, Општина Поградец, Општина  Струга,Невладини  организации  од  трите градови, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУЛИ

03.07.2016 година
- Свети  Наум Охридски Чудотворец
Носител: Комисијата  за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

02.08.2016 година
-Илинден- Ден на Републиката
Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.08.2016 година
- Свети Климент Охридски - летен
Носител: институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2016 година
-Ден на  граничарите
Носител:  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.08.2016 година
- Ден на  АРМ
Носител:  АРМ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

08.09.2016 година
-Ден на независноста на Република Македонија
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.09.2016 година
-Меѓународен ден на мирот
Носител: Сојуз  на  борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.09.2016 година
-Меѓународен ден без  автомобили
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

28.09.2016 година
-Меѓународен ден на Бошњаците
Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

07.10.2016 година
-Европски ден на туризмот
Носител: Туристички здруженија во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.10.2016 година
-Ден  на  народно  ослободителното востание  на Македонија 
Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.10.2016 година
-Ден  на македонската револуционерна борба
Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

НОЕМВРИ

07.11.2016 година
- Ден на  ослободувањето  на Охрид
Носител: Сојуз на борци, ЈП Охридски  комуналец, Детска градинка Јасна Ристеска, МЗ Рамне, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.11.2016 година
-Ден на  албанската азбука
Носител: албанска заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

29.11.2016 година
-Меѓународен  ден на децата
Носител: Детски градинки и образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

03.12.2016 година
-Светски  ден на лицата со хендикеп
Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.12.2016 година
Јубилеј : 1100 години од смртта на Свети Климент Охридски, Патрон на  градот
Носител: ОСУ и ОУ Свети Климент Охридски,НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.12.2016 година
-Меѓународен  ден на човековите права
Носител: Комисијата

11.12.2016 година
-Меѓународен  ден  на планините
Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.12.2016 година
-Ден на  настава на турски јазик
Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.12.2016 година
-Дочек на Нова Година
Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

 

II. Годишнини и манифестации

ЈАНУАРИ

05.01.2016 година
- Патронен празник на ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски
Носител: ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

14.01.2016 година
- Маскембал  с.Куратица
Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата

21.01.2016 година
- Годишнина од смртта на Коста Абраш
Носител:  Завод и музеј, Печатница Коста  Абраш  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ФЕВРУАРИ

06.02.2016 година
- Прличеви Беседи
Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев соорганизатор со Локалната самоуправа, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.02.2016 година
-Годишнина од смртта на Марко Бошњаков
Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

МАРТ

18.03.2016 година
-Годишнина  од смртта на Кузман Шапкарев
Носител:    Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.03.2016 година
-Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“
Носител: ОУ „Живко Чинго“  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АПРИЛ

07.04.2016 година
- Годишнина од смртта на Методи Патче
- Патронен празник на ОМУ Методи Патче
Носител: ОМУ Методи Патче во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.04.2016 година
- Годишнина од  загинувањето на Христо Узунов
-  Патронен празаник на ОУ Христо Узунов
Носител: ОУ Христо Узунов во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

09.05.2016 година
- Годишнина  од победата над фашизмот
Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.05.2016 година
- Патронен празник  на ОУ „Ванчо  Николески“
Носител:  ОУ „Ванчо  Николески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

29.06.-04.07.2016 година
- Меѓународен филмски  фестивал
Носител: Министерство за култура на РМ , ЕЛС Охрид , НУ Центар за култура и Амбасадата на Република Франција во РМ

ЈУЛИ

06.-11.07.2016 година
- Балкански  фестивал
Носител:  Министерство за култура во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

06.07.2016 година
- Годишнина од формирањето на првата востаничка чета во с. Велгошти
Носител:  Месна заедница Велгошти и  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.07-02.08.2016 година
- Едриличарска регата
Носител:  Едриличарска регата во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

13.08.2016 година
-   Годишнина од смртта  на Живко Чинго
-    Вечер на Живко Чинго
Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотека” Григор Прличев”, ОУ “Живко Чинго”, Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

17.08.2016 година
 - Поетска  ноќ во  Велестово
Носител: Здружение “Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23-27.08.2016 година
- Меѓународен хорски фестивал
Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.08.2016 година
- Охрид  фест
Носител: Охридски трубадурии- Охрид фест,Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

12.09.2016 година
- Годишнина од Охридското востание
Носител: Комисијата  за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

06.10.2016 година
-  Годишнина  од смртта на  Цар Самоил
Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.10.2016 година
- Патронен  празник на  ОУТУ „Ванчо Питошески“
Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

21.12.2016 година
-Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“
Носител:  ОУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.


Настани

Авг 19 ОХРИДСКИ ПЛИВАЧКИ МАРАТОН

Сеп 8 Ден на независноста на РМ

Сеп 21 Меѓународен ден на мирот

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©