Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Highslide JS
ОПШТИНА ОХРИД - Инфо точка !


ГРАЃАНИТЕ ЗА УСПЕШНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА


Почеток :: Градоначалник
Градоначалник

Highslide JS
Градоначалник Д-р. Никола Бакрачески

Градоначалник
Д-р. Никола П. Бакрачески

- Официјално мандатот на Градоначалникот на општина Охрид, Др.Никола Бакрачески започна на 03.04.2013 година, после победата во првиот круг на Локалните избори 2013 година.

- Датум на раѓање: Ноември 18, 1970;

 Образование
1) Субспецијализација по Кардиологија Институт за срцеви заболувања- Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија, Ноември 2009
2) Докторски студии по Клиничка Медицина, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (започнати Октомври 2011)
3) Специјалистички испит по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Април 2002
4) Специјалистички стаж по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитт Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Февруар 1998- Април 2002
5) Медицинска Лиценца Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , (30.09.1996)
6) Диплома за Доктор на Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (13.04.1995). просек 9.3 ;
7) Завршено средно образование, Гимназија Св.Климент Охридски, Охрид (Јуни, 1989)

Надлежности на градоначалникот

 • Ја претставува и застапува Општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 • Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
 • Го извршува буџетот на Општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската адинистрација доколку поинаку не е определено со законот;
 • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот и
 • Врши и други работи утврдени со законот и со Статутот.
Биографија (CV)

Настани

Ное 7 70-Годишнина од ослободување на градот

Ное 18 Ден на воведување турски наставен јазик

Ное 22 Ден на албанската азбука

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Фотографија на неделата

Мотив од градскиот кеј
Мотив од градскиот кеј

Корисни линкови


 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©