Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Јавни набавки :: Општински завршени јавни набавки 2018
Општински јавни набавки<
Општински завршени јавни набавки 2018
 1. Изнајмување на опрема за озвучување и осветлување за потребите на општина охрид за 2018-2019 год.
 2. Услуги за изработка на урбанистички планови урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, ревизија на урбанистички планови, ревизија на урбанистичко-плански документации и ревизија на урбанистичко проектни документации. (поништени делови ОДДЈН бр. 04/2018)
 3. Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи(втора објава)
 4. Набавка на садници за реконструкција на дрвореди за потребите на Општина Охрид
 5. Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Охрид
 6. Услуги за изготвување на геодетски елаборати (Нумерички податоци и Ажурирана геодетска подлога) за потребите на Општина Охрид
 7. Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи
 8. Услуги за изработка на физибилити студија за изградба на откупно дистрибутивен центар во Охрид
 9. Реконструкција на улична патна мрежа во населени места во општина Охрид и тоа линиски објект – дел од улица „Кеј Македонија“ - Охрид, потег од улица „Македонски просветители“ до пресек со улица „Јане Сандански“
 10. Набавка на пијалоци, засладувачи и средства за хигиена за потребите на општина Охрид
 11. Набавка на услуги за бесплатен интернет за туристи и посетители, односно поставување на опрема за Хотспот на 3 најпосетувани локации во општина Охрид
 12. Услуги од градежна механизација и транспортни средства чистење и одржување на речни корита, канали,одрони и свлечишта во Општина Охрид
 13. Набавка на услуги за изработка за софтвер – андроид мобилна апликација „OHRID CITY GUIDE“
 14. Услуги за изнајмување и сервисирање на мобилни тоалетни кабини за време на летната туристичка сезона во Општина Охрид
 15. Изработка на проектно техничка документација за изградба,одржување,реконструкција и рехабилитација на улици,крстосници и локални патишта
 16. Услуги за изработка на урбанистички планови урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, ревизија на урбанистички планови, ревизија на урбанистичко-плански документации и ревизија на урбанистичко проектни документации
 17. Услуги за изработка на идеен сообраќаен проект со динамичка ,микроскопска симулација за воведување на режим на сообраќај во централното градско подрачје на градот Охрид
 18. Набавка и монтажа на опрема за регулација на паркинг
 19. Изработка и поставување на информативни табли за обележување на туристичките места во градот
 20. Набавка на хотелски и угостителски услуги за потребите на општина
 21. Услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Охрид
 22. Услуги за ревизија на основни,инфраструктурни и проекти за изградба,рехабилитација и реконструкција на објекти за потребите на Општина Охрид
 23. Изведба на асфалтерски работи за санација и крпење на ударни дупки, прекопи, улична мрежа и aсфалтирање на тесни улици на територија на општина Охрид
 24. Услуги за Дезинсекција и дератизација на територијата на Општина Охрид
 25. Услуги за изработка на елаборати за заштита на животна средина
 26. Услуги за Изведба на машинско чистење на снег одрони од камен и земја чистење на банкини од тревнати површини и дрва покрај патот на патни правци утврдени во техничката спецификација(втора објава)

Настани

Јул 31 Едриличарска регата

Авг 2 Илинден- Ден на Републиката

Авг 9 Свети Климент Охридски - летен

Календар на настани

Актуелни информации


Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©