Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид, на денешната седница  ги прифати информација за физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно приватно партнерство за изградба и управување со „мала марина“ на локација мало пристаниште во Охрид,  елаборатите за проценка на штети од град настанати на подрачјето на општина Охрид на  04 и 22.08.2015 година, а беше прифатена и одлуката  за формирање штаб за заштита и спасување.


Од областа на образованието беа усвоени  годишните извештаи за работата и материјално – финансиското работење за учебната 2014/2015 година и  годишните  програми за работа за учебната 2015/2016 година на ОУ „ Христо Узунов “ , ОУ„Григор Прличев“, ОУ„Св.Климент Охридски“ ,  ОУ„Братство - Единство“ , ОУ„Кочо Рацин“ , ОУ„Ванчо Николески“ , ОУ„Живко Чинго“ и  на ОМУ„Методи Патче“ , како и за средните училишта  ОСУ„Св.Климент Охридски“ , СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ , ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ , ОУТУ„Ванчо Питошески“  како и за  Јавната општинска установа за деца- детска градинка „Јасна Ристеска“. Беше дадена согласност на Одлуката за усвојување на Правилникот за составот и начинот на работа на комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на децата во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ .


На седницата, од областа на урбанизмот беа прифатени одлуката  за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид во 2015 - 2017 година, како и одлуките за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.95/2 КО Косел, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.436 КО Љубаништа, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.440 КО Вaпила, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.494 КО Ливоишта, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.651 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.933 КО Оровник, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.987/2 КО Оровник, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1011/1 КО Рамне, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1099  КО Долно Лакочереј вон град, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1101/3 и 1098/1 КО Долно Лакочереј вон град, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1162 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1301  КО Трпејца, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1347/2  КО Трпејца,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1382/1, 1382/6 и 1382/9 КО Трпејца, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1515 КО Пештани, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1581 КО Пештани,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1625/5 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1715 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1787 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1810/1 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2243/1 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2246 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2454 КО Охрид 4, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2794 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2989 КО Коњско, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3466/2  КО Елшани, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1845 КО Велгошти,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2690/1 КО Велгошти и за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2766/1 КО Велгошти.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1276  пати
Објавено на: 23.09.15

Настани

Окт 23 Ден на македонската револуционерна борба

Ное 7 Ден на ослободувањето на Охрид

Ное 22 Ден на албанската азбука

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©