Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Образование и наука :: ОУ "Кочо Рацин"
ОУ "Братство Единство" - Охрид
ОУ "Кочо Рацин"
Адреса: "130" бр.24 - Охрид
Тел-факс: 046-255-537
E-mail: koco_racin_oh@yahoo.co.uk

Мото: "Дојдете и за миг ѕирнете во нашата секојдневна работа, ќе заборавите на надворешниот лик на училиштето".

ОУ "КОЧО РАЦИН" - Охрид, има статус на самостојно основно училиште. Училиштето е од развиен тип и во него се образуваат и воспитуваат ученици од подготвителна до осмо одделение.
Училиштето "КОЧО РАЦИН" - Охрид го сочинуваат централното училиште лоцирано во населбата "Радојца Новичиќ" - Охрид на ул."130" бр.24 и подрачно училиште лоцирано во с. Д.Лакочереј.

Централното училиште ги опфаќа учениците кои живеат на следниве улици: "Будва", "130", "Р.Новичиќ", "Винковачка", "Петрино", "Српница", "15-ти Корпус", дел од улицата "Железничка", "Кленоец", "Прилепска", "6-та Бригада", "Александар Турунџиев", "Веле Марко", "28-ми Април", "Ѓорѓи Сугаре".

ОУ "КОЧО РАЦИН" - Охрид е изградено во 1980, година а како самостојно е регистрирано со решение бр. 13-192 , на 13.01.1986 година на Секретаријатот за вонстопански дејности при Собранието на општина Охрид.
Подрачното училиште во с.Д.Лакочереј е лоцирано во истоимената средина и ги опфаќа учениците од М.З Г.Лакочереј, М.З Д.Лакочереј и М.З Орман. Во него се едуцираат ученици од подготвителна година до осмо одделение со по една паралелка.
Подрачното училиште во с.Д.Лакочереј е изградено во 1963г. и е во состав на ОУ "КОЧО РАЦИН" - Охрид.

Број на ученици: При осамостојувањето е околу 750 ученици заедно со учениците од подрачното училиште во 24 паралелки.Подоцна се оформени и паралелки за забавишна група.
Денешен профил на училиштето: Бројот на ученици е 516 од кои 412 се во централното и 104 ученици во подрачното училиште од кои :

     подготвителна група-три паралелки
     I одделение - три паралелки
     II одделение - две паралелки
     IIIодделение - три паралелки
     IV одделение - две паралелки
     V одделение - три паралелки
     VI одделение - три паралелки
     VII одделение - три паралелки
     VIII одделение - три паралелки
     комбинирана паралелка (II3 и IV3одд.) - една паралелка

Наставен кадар: 11 наставници во одделенска настава, 3 воспитувачи во подготвителна настава, 16 наставници во предметна настава вклучително со директорот, 6 наставници кои дополнуваат од други училишта, 2 стручни соработници(педагог, психолог). Воспитно-образовната работа ја реализира соодветно оспособен стручен кадар.

Директори на училиштето од основање до денес:
Недески Благоја, Ангелоски Лазо , Јевтовиќ Лидија.

Материјални услови во кои работи училиштето:
При основањето училиштето како подрачна единица на ОУ "ХРИСТО УЗУНОВ" работело во импровизирани простории во населбата "Радојца Новичиќ", користејќи простор во семејна куќа на локалното население и простор во Младинскиот Дом, во месната заедница, во која била сместена една паралелка.

Денес наставата во централното училиште се изведува во две училишни згради во кои има; 8 училници , 1 занималана за подготвителна настава , библиотека, наставничка канцеларија, канцеларија за стручните соработници, 2 простории за административно-техничкиот персонал, кујна, трпезарија, а од 2005 година и кабинет по информатика.
Подрачното училиште работи во комплетно реновирани простории со 8 училници, 1 занимална за подготвителна настава,библиотека и две простории за помошен персонал.Исто така поседува и просторија во која е сместена котларницата.
Училиштето нема кабинетска настава, а централното училиште сè уште се загрева со огревно дрво.

Реализација на воспитно-образовната дејност:
Училиштето во текот на своето работење, благодарение на своите вработени се обидува да го следи образованието , прифаќајќи ги сите негови текови и модификации и давајќи приоритет на тимска работа кои ги бара времето во кое живееме, со адаптирање на наставата и наставните планови и програми на трендот на модернизирање на образованието, а со тоа овозможувајќи му на младиот човек со своите знаења да му пркоси на времето кое од него бара едуцираност и квалитет за да може утре успешно да се вклучи во европските трендови на живеење.

Обележја на училиштето:
Училиштето го слави својот патронен празник на 22 декември, во чест на својот патрон,Кочо Рацин (смртта на поетот), а по тој повод традиционално го издава и училишниот весник "Мугри". По повод овој датум, нашето училиште е збратимено со : ОУ "Кочо Рацин" Прилеп, ОУ "Т.Велков-Пепето" од Кавадарци и ОУ "Кочо Рацин" с. Подареш.

Награди и признанија:
Училиштето во своето работење има учествувано на бројни манифестации и натпревари со освоени многубројни први награди, пофалници и благодарници кои го красат холот на училиштето, како за најсоодветна афирмација на училиштето во рамките на нашата општина, нашата земја , а воедно и во меѓународни рамки.
Учениците и денес континуирано учествуваат на републички, сојузни и меѓународни конкурси со свои творби, а нашиот наставен кадар со свои трудови континуирано го следи трендот на перманентна едукација во текот на својот работен век, со учество на бројни семинари и континуирана соработка со списанието на просветните работници на Р.Македонија, "Просветен Работник". Континуирано се соработува со училишта во Р.Македонија и надвор од неа, преку интерни семинари.

Она што го издвојува училиштето во меѓународни рамки:
2005 - Добиена е специјална Гран-при награда на ниво на Р.Македонија, за четири континуирано освојувани први награди, за најдобра колекција на ликовни творби.
2005 - Учество на Европското првенство во Цирих - Швајцарија, на Меѓународен натпревар на пионерски семафор.
2005 - Учество на Европско првенство во Сараево-Босна, на Меѓународен натпревар на пионерски семафор.
ОМУ "Методи Патче"
ОУ "Братство-eдинство"
ОУ "Ванчо Николески"
ОУ "Григор Прличев"
ОУ "Живко Чинго"
ОУ "Кочо Рацин"
ОУ "Св.Климент Охридски"
ОУ "Св.Наум Охридски"
ОУ "Христо Узунов"

Настани

Јул 31 Едриличарска регата

Авг 2 Илинден- Ден на Републиката

Авг 9 Свети Климент Охридски - летен

Календар на настани

Актуелни информации


Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©