Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Основни податоци :: Настани
Туризам
Настани

П Р О Г Р А М А
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 2019 год.

Со  Програмата  за  одбележување  празници и манифестации во  2019 година на  подрачјето на општина Охрид   ќе се  одбележат  следните   празници и манифестации :

Празници на  централно и локално ниво

ЈАНУАРИ

06.01 2019  

- Верска манифестација: Бадникова литија - свечена поворка за навестување на Христовото раѓање

Носител: Здружение за грижа и воспитување на деацата Охрид, Комисија за одбележување празници и манифестации

13.01.2019 година

- Прослава на Василица

Носител:  Месни заедници во  соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации

19.01.2019 година

- Богојавлјение-Водици

Носител: МПЦ организатор  Богојавление  во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.01.2019 година

- Свети Сава  празник  на српската заедница

Носител: Српската заедница   во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

МАРТ

07.03.2019 година

- Ден на албанската просвета

Носител:  ОУ „Братство Единство“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.03.2019 година

- Меѓународен ден на жената

Носител:  Повеќе  институции и  здруженија

22.03.2019 година

- Светски ден за заштита на водите

Носител: ЈП Проаква, ЕКО друштва.

АПРИЛ

07.04.2019 година

- Светски ден на здравјето

Носител: Локалната  самоуправа, здравствени и образовни институции, „Црвен крст“ и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.04.2019 година

- Меѓународен ден  на Ромите

Носител: Ромска заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

01.05.2019 година

- Меѓународен  ден на трудот

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

07.05.2019 година

- Ден на Службата за безбедност

Носител:  СВР – Охрид  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

09.05.2019 година

- Ден на ЕУ

Носител: Сектор за туризам и локален економски развој, образовни институции во соработка со   Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2019 година

- Ден на пожарникарите

Носител:  ПП бригада  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.05.2019 година

 - Национален ден на Власите

Носител: Влашка етничка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

24.05.2019 година

- Ден на сесловенските просветители

Носител:  образовни институции, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.05.2019 година

- Светски ден на  борба против пушењето

Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУНИ

05.06.2019 година

- Ден на екологијата

Носител: Еколошки друштва,  во соработка со  локалната   самоуправа, ЈП Охридски комуналец

21.06.2019 година

- Ден на Охридското езеро

Носител:  Општина Охрид, Општина Поградец, Општина  Струга,Невладини  организации  од  трите градови, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ЈУЛИ

03.07.2019 година

- Свети  Наум Охридски Чудотворец

Носител: Комисијата  за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

02.08.2019 година

- Илинден- Ден на Републиката

Носител: Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.08.2019 година

 - Свети Климент Охридски - летен

Носител: институции, невладини организации и др. во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2019 година

- Ден на  граничарите

Носител:  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.08.2019 година

- Ден на  АРМ

Носител:  АРМ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

08.09.2019 година

- Ден на независноста на Република Македонија

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.09.2019 година

- Меѓународен ден на мирот

Носител: Сојуз  на  борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.09.2019 година

- Меѓународен ден без автомобили

Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

28.09.2019 година

- Меѓународен ден на Бошњаците

Носител: Бошњачка заедница, во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ОКТОМВРИ

07.10.2019 година

- Европски ден на туризмот

Носител: Туристички здруженија во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.10.2019 година

- Ден  на  народно  ослободителното востание  на Македонија 

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.10.2019 година

- Ден  на македонската револуционерна борба

Носител: Комисија за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

НОЕМВРИ

07.11.2019 година

- Ден на  ослободувањето  на Охрид

Носител: Сојуз на борци, ЈП Охридски  комуналец, Детска градинка Јасна Ристеска, МЗ Рамне, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

22.11.2019 година

- Ден на  албанската азбука

Носител: албанска заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

29.11.2019 година

- Меѓународен  ден на децата

Носител: Детски градинки и образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

03.12.2019 година

- Светски  ден на лицата со хендикеп

Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

08.12.2019 година

- Свети Климент Oхридски – Патрон на  Охрид

Носител: ОСУ и ОУ Свети Климент Охридски,НУ Центар за култура, НУ Градска библиотека, НУ Завод и Музеј, Детска градинка во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.12.2019 година

- Меѓународен  ден на човековите права

Носител: Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

11.12.2019 година

- Меѓународен  ден  на планините

Носител: Планинарски и еколошки  друштва, образовни институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

21.12.2019 година

- Ден на  настава на турски јазик

Носител: Турска  етничка заедница во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.12.2019 година

- Дочек на Нова Година

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија

 

Годишнини и манифестации

ЈАНУАРИ

05.01.2019 година

- Патронен празник на ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски"

Носител: ОЕМУЦ „Свети Наум  Охридски  и ОУ „Свети Наум Охридски во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

14.01.2019 година

- Всиличарски карневал -  с.Куратица

Носител:   Месна  заедница с.Куратица во соработка со Комисијата 

ФЕВРУАРИ

06.02.2019 година

- Годишнина од смртта на Григор Прличев

- Културна манифестација: „Прличеви Беседи

- Патронен празник ОУ „Григор прличев“

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев соорганизатор со Локалната самоуправа, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

09.02.2019 година

- Годишнина од смртта на Кирил Прличев

Носител:  НУ  Центар за  култура, НУ Градска библиотека, ОУ Григор Прличев, Завод и  музеј Охрид,  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

27.02.2019 година

- Годишнина од смртта на гемиџијата Марко Бошњаков

Носител: Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

МАРТ

18.03.2019 година

- Јубилеј: 185 години од раѓањето и 110 години од смртта на Кузман Шапкарев

Носител:    Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.03.2019 година

- Патронен празник на ОУ „Живко Чинго“

Носител: ОУ „Живко Чинго“  во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.03.2019 година

- Годишнина од смртта на Методи Патче

Носител: ОМУ „Методи Патче“ во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.

31.03.2019 година

- Годишнина од смртта на Борис Чипан

Носител: Завод и музеј – Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

АПРИЛ

24.04.2019 година

- Годишнина од смртта на Христо Узунов

- Патронен празник на ОУ "Христо Узунов"

Носител: ОУ Христо Узунов во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

МАЈ

09.05.2019 година

- Годишнина  од победата над фашизмот

Носител: Сојуз на борци, во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

10.05.2019 година

- Патронен празник  на ОУ „Ванчо  ННиколески“

Носител:  ОУ „Ванчо  Николески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

20.05.2019 година

- Јубилеј: 140 години од раѓањето на Коста Абраш

Носител: Завод и музеј, Печатница Коста Абраш во соработка со Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија.

ЈУНИ

29.06.-04.07.2019 година

- Меѓународен филмски  фестивал

Носител: Министерство за култура на РМ , ЕЛС Охрид , НУ Центар за култура и Амбасадата на Република Франција во РМ

ЈУЛИ

06.-11.07.2019 година

- Балкански  фестивал

Носител:  Министерство за култура во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

06.07.2019 година

- Годишнина од формирањето на првата востаничка чета во с. Велгошти

Носител:  Месна заедница Велгошти и  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

31.07-02.08.2019 година

- Едриличарска регата

Носител:  Едриличарска регата во  соработка со  Комисијата за одбележување на празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

АВГУСТ

13.08.2019 година

- Годишнина од смртта на Живко Чинго 

- Културна манифестација „Вечер на Живко Чинго“

Носител: Министерство за култура на РМ, ЕЛС Охрид, МЗ Велгошти, градска библиотека Григор Прличев, ОУ Живко Чинго, Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

15.08.2019 година

- Годишнина од смртта на Коста Шахов

Носител: Здружение на новинари на Република Македонија, Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

17.08.2019 година

 - Поетска  ноќ во  Велестово

Носител: Здружение Поетска ноќ Велестово”, Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23-27.08.2019 година

- Меѓународен хорски фестивал

Носител:  Охридски хор во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

25.08.2019 година

- Охрид  фест„Охридски трубадурии“

Носител: Охридски трубадурии- Охрид фест,Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

СЕПТЕМВРИ

 12.09.2019 година

- Годишнина од Охридското востание

Носител: Комисијата  за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

19.09.2019 година

- Јубилеј : 150 години од раѓањето и 105 години од смртта на Стефан Јакимов Дедов

Носител: Библиотека “Григор Прличев”,Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.

ОКТОМВРИ

06.10.2019 година

- Годишнина  од смртта на  Цар Самоил

Носител:     Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

18.10.2019 година

- Патронен  празник на  ОУТУ „Ванчо Питошески“

Носител:  ОУТУ „Ванчо Питошески“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

ДЕКЕМВРИ

21.12.2019 година

- Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“

Носител:  ОУ „Кочо Рацин“ во  соработка со  Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.

23.12.2019 година

- Јубилеј: 95 годишнина од смртта на Петар Чаулев

Носител: Завод и музеј – Охрид, Државен историски архив – п.е Охрид во соработка со Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделувања награди и признанија.


Настани

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Мар 31 Годишнина од смртта на Борис Чипан

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©